Терміни виконання хірургічної резекції, після променевої терапії

За дослідженням експертів, лікування аденокарциноми прямої кишки відстрочка у виконанні хірургічного втручання через 6-12 тижнів після проведення променевої терапії може призвести до збільшення частоти повних патологічних відповідей (пПО), але оптимальний час відстрочки щодо показників виживаності не було визначено.

Таким чином, мета даного дослідження полягала саме в оцінці впливу тимчасової відстрочки на загальну смертність. В це нове дослідження залучалися пацієнти з аденокарциномой прямої кишки і відсутністю на момент постановки діагнозу ознак метастазування, яким проводилася передопераційна хіміопроменева терапія з наступною радикальної хірургічної резекцією. Медична інформація про пацієнта надавалася безпосередньо з Національної онкологічної бази даних (National Cancer Data Base). Для описової статистики та створення моделі Кокса використовувалися стандартні статистичні методики.

До проведення дослідження були залучені 6805 пацієнтів, більшість з яких були європейці (87,2%), а також пацієнти чоловічої статі (63,9%), яким проводилася низька передня резекція прямої кишки (57,3%), формування колоанального анастомозу (8,4%) або черевно-промежинна екстирпація прямої кишки (28,4%); медіана виживаності склала 66,6 місяців. Вплив таких факторів, як вік, пухлинна інвазія по краях резекції (+/-), індекс коморбідності (наявність додаткової клінічної картини, яка вже існує або може з’явитися самостійно, крім поточного захворювання, і завжди відрізняється від нього), час до випорожнення після операції, стадія за класифікацією TNM, обсяг операції і доходи пацієнта чинили значний вплив на смертність після променевої терапії та операції (p<0,05 для всієї вибірки). Також була відзначена достовірна взаємозв’язок між тимчасовою відстрочкою і пПО (p=0,0002).

Дослідження показало, що при тимчасову відстрочку менш ніж 30 днів, тільки у 4% пацієнтів відзначався повний патологічний відповідь (пПО), в той час як після виконання операції через 75 днів, пПО були зареєстровані у 9,3% пацієнтів. Якщо хірургічне втручання відкладалося більш ніж на 75 днів, то відзначалося зниження частоти пПО. В цілому, у 6,8% пацієнтів (n=461) відзначені пПО. За допомогою критеріїв скоригованої моделі Кокса встановлено, що відстрочка операції більш ніж на 60 днів, була пов’язана з 20% збільшенням ризику смертності (95% ДІ: 1,068 – 1,367). Це прагнення ставало все більш вираженим, так як збільшувався інтервал до хірургічного втручання. Одночасно експерти зробили висновок, що відстрочка операції на термін більше 75 днів, була пов’язана з 28% збільшенням ризику смертності (95% ДІ: 1,06 – 1,55), в той час як у пацієнтів, яким операція була виконана протягом 60 днів після проведення променевої терапії, спостерігалось поліпшення виживаності. Але дотримання часового інтервалу до 75 днів між променевою терапією та хірургічним втручанням може мати і позитивний вплив на досягнення більш високої частоти повних патологічних відповідей, а відстрочка операції з подальшої системної хіміотерапії більш ніж на 60 днів призводить до зниження загальної виживаності у хворих на рак прямої кишки.