Рак легенів: статистика та прогнози

Рак легких: статистика и прогнозы

Рак легенів – злоякісне новоутворення, що розвивається з епітеліальних клітин легеневої тканини, що приводить до порушення функції дихання, життєво необхідної для нашого організму. Заповнити недостатність легенів неможливо, тому наслідки цього захворювання вкрай важкі. Згідно з даними статистики раку легенів, за останні роки по всьому світу значно зросла захворюваність, хоча показники смертності залишаються досить стабільними, що обумовлено удосконаленням методів діагностики і лікування.

Статистика раку легенів

У всьому світі щорічно діагностується більше 1 мільйона нових випадків, при цьому приблизно 60 000 в Росії. За статистикою, рак легенів найчастіше формується справа (57%), це пов’язано з анатомічними особливостями організму: трахея впадає в праве легке практично під прямим кутом, тому на нього сильніше впливають несприятливі агресивні фактори. Рак легенів може з’явитися в будь-якому віці, але основна група ризику пацієнтів – чоловіки 45-50 років і старше, ймовірність його появи в більш ранньому періоді становить 10%.

Згідно зі статистикою раку легенів, захворюваність за останні роки помітно зросла у всіх країнах, особливо розвинутих. Максимальні значення показника зафіксовано у США (86:100 000 серед чоловіків та 37:100 000 серед жінок), високі значення реєструють і в Європі, наприклад, в Чехії 72 і 12 на 100 000 відповідно. Мінімальні показники захворюваності спостерігаються в Китаї і в інших східних країнах (45 та 13 на 100 000). Варто зазначити, що в наш час спостерігається активний приріст захворюваності на рак легень серед жіночого населення, співвідношення уражених чоловіків і жінок становить 4-8:1.

У Росії, за даними статистики раку легені, захворюваність відносно стабільна, відзначається незначне зниження показника. Патологія займає лідируючі позиції серед чоловічого населення, її частка становить 25% серед всіх злоякісних новоутворень. Серед жінок захворювання зустрічається рідше: в 4,3%.

Динаміка захворюваності на рак легенів за 2004-2014 роки в Росії:

Року Чоловіки Жінки
2004 73,93 13,7
2006 71,78 12,84
2008 70,84 13,42
2010 70,8 13,86
2012 68,08 13,47
2014 68,28 14,62

Смертність і рак легенів

Незважаючи на збільшення показників захворюваності та поширеності, по всьому світу спостерігають зниження смертності від раку легенів, але при цьому прогнози виживання залишаються вкрай несприятливими.

Смертність від раку легенів на 100 000 населення:

Згідно зі статистикою, рак легенів займає 31% в структурі онкологічної смертності, летальність протягом 1 року після постановки точного діагнозу дорівнює 50%. Прогнози п’ятирічної виживаності за умови своєчасної діагностики та раціонального лікування досягають 40-50%. Але при відсутності адекватної терапії 80% хворих гинуть за 2 роки, і тільки 10% можуть прожити 5 років і більше.

Динаміка смертності від раку легенів в Росії на 100 000 населення за 2004-2014 роки:

чоловіки жінки
2004 68,1 11,05
2006 66,03 10,87
2008 65,08 11,2
2010 64,86 11,45
2012 61,96 11,48
2014 60,93 11,84

Прогнози виживаність при раку легенів

Рівень смертності при раку легенів залишається високим протягом довгих років, тому прогнози щодо виживаності низькі і стабільні. Тривалість життя пацієнтів залежить від різних факторів: віку, супутньої патології, стадії раку, типу новоутворення, розмірів пухлини, метастазів та інших.

За даними статистики, рак легенів найчастіше розвивається у верхній частці (40%), у нижній 30% і рідше всього в середній — 10%. При цьому в більшості випадків пухлина формується в центральних областях (80%). Рак центральної частини легенів стрімко прогресує, викликає появу несприятливих симптомів в ранні строки, тривалість життя пацієнтів з цим типом пухлини не більш 4 років. Периферичні форми раку легені менш агресивні і тривало існують без клінічних проявів.

Рак легенів поділяється на види за різними ознаками, велику роль відіграє класифікація, заснована на гістологічному будові пухлини:

  • Недрібноклітинний рак легенів: формується в 80-85%, прогнози виживання залежать від стадії захворювання, але в цілому сприятливі;
  • Дрібноклітинний рак легені: реєструється в 10-15% випадків, досить агресивна форма пухлини, вона сприйнятлива до хіміотерапії і у 60-80% піддається зворотному розвитку. Смертність від раку легені цього виду висока: на 1-2 стадії новоутворення протягом 5 років можуть прожити не більше 40% пацієнтів, 2-річна виживаність становить 50%, п’ятирічна – 10-15%.

Прогнози п’ятирічної виживаності у різних країнах у %:

Смертність від раку легенів і його стадії

Рак легенів, згідно з класифікацією, має 4 стадії, надають сильний вплив на прогнози виживаності:

1. Новоутворення не більше 3 см, що розташоване в одному з сегментів. Якщо формується немелкоклеточная пухлина, то прогноз п’ятирічної виживаності дорівнює 60-70%, при дрібноклітинному типі – не більше 40%. Якщо розміри пухлини збільшуються до 5 см, то погіршуються прогнози на 20%;

2. Новоутворення розмірами більше 6 см, локалізується в одному з сегментів, не виключається одиничне ураження регіонарних лімфатичних вузлів, прогноз 5-річної виживаності при немелкоклеточном раку – 40%, дрібноклітинному – 18%;

3. Рак легенів активно розростається, вражаючи навколишні тканини, дає метастази в лімфатичні вузли, п’ятирічна виживаність досягає 19%, але при множинних метастазах в лімфовузлах не більше 8%;

4. Рак легенів довільних розмірів, дає множинні метастази в усі органи і тканини, прогнози п’ятирічної виживаності не більше 13%.

Згідно зі статистикою, рак легенів у Росії найчастіше реєструється на 3-4 стадії, хоча за останні роки частка пацієнтів на ранніх етапах зросла.

Частка зареєстрованих пацієнтів в залежності від стадії раку легені за 2004-2014 роки в Росії.

2004 2006 2008 2010 2012 2014
I –II стадія 25,7 25,8 26,7 26,7 26,6 26,9
ІІІ стадія 34,5 33,7 32,9 32,2 31,7 30,4
IV стадія 33,4 34,9 35,7 37,4 38,4 39,7