Загальна онкологія

Книга з Онкології

Рік випуску: 1989

Автор: Напалков Н.П.

Жанр: Онкологія

Формат: PDF

У даному навчальному посібнику з урахуванням практичних завдань розглянуто основні питання етіології і патогенезу злоякісних новоутворень, клінічної та санітарно-гігієнічної профілактики раку, основні принципи діагностики та лікування злоякісних новоутворень та організації протиракової боротьби на сучасному етапі розвитку радянської охорони здоров’я.
Для онкологів.

Зміст книги «Загальна онкологія»

Епідеміологія пухлин і протираковий боротьба
Сучасні уявлення про механізми канцерогенезу
Канцерогенні агенти і сучасні уявлення про механізми їх дії
Вплив зовнішнього середовища на виникнення та розвиток пухлин
Вплив внутрішнього середовища організму на виникнення та розвиток пухлин
Спадкова схильність до раку у людини
Прогресія і метастазування пухлини
Морфологія пухлинного росту
Сучасні уявлення про передраку
Злоякісні пухлини та вагітність
Принципи і проблеми санітарно-гігієнічної (первинної) профілактики злоякісних пухлин у людей
Організація протиракової боротьби в СРСР
Основні закономірності поширеності злоякісних новоутворень

1.Методологічні підходи до аналізу даних про онкологічних хворих
Методологічні та організаційні принципи виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень при щорічній диспансеризації населення
Соціально-економічні проблеми протиракової боротьби
Принципи класифікації злоякісних пухлин основних локалізацій

1.Визначення клінічних груп
Діагностика злоякісних новоутворень

1.Загальні принципи діагностики злоякісних новоутворень;
2.Особливості рентгенодіагностики злоякісних новоутворень;
3.Особливості рентгенодіагностики метастатичних уражень та лімфом з допомогою лимфографии;
4.Радіонуклідна діагностика злоякісних новоутворень;
5.Ультразвукова діагностика;
6.Цитоморфологичеськая діагностика;
7.Термографія;
8.Імунодіагностика;
9.Загальні принципи ендоскопічних досліджень:

 • Ендоскопія в гастроентерології;
 • Ендоскопія верхніх дихальних шляхів;
 • Бронхоскопія;
 • Ендоскопія в онкогінекології;
 • Ендоскопія в онкоурології;
 • Медиастиноскопия;
 • Парастернальная медиастинотомия;
 • Торакоскопия;
 • Лапароскопія;
 • Діагностична торакотомія.

Лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями

1.Основні принципи та методи;
2.Хірургічне лікування;
3.Променеве лікування:

 • Загальні питання;
 • Фізичні та радіобіологічні основи променевої терапії злоякісних пухлин.

4.Хіміотерапія в Ізраїлі;
5.Гормонотерапія;
6.Лікування хворих зі злоякісними пухлинами окремих локалізацій:

 • Рак стравоходу
 • Рак шлунка
 • Рак товстої кишки
 • Рак молочної залози
 • Рак шийки матки
 • Рак тіла матки
 • Злоякісні пухлини яєчників
 • Рак легені
 • Злоякісна меланома
 • Злоякісні пухлини опорно-рухового апарату

Особливості онкологічної допомоги дітям
Реабілітація онкологічного хворого
Вивчення виживаності та індивідуальний прогноз при злоякісних пухлинах
Завдання, методи та оцінка ефективності санітарно-освітньої роботи в боротьбі зі злоякісними новоутвореннями

Скачати книгу «Загальна онкологія»