Дитяча онкологія

Книга з Онкології

Рік випуску: 2012

Автор: Під ред. М. Д. Алієва, В. Р. Полякова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой

Жанр: Онкологія, педіатрія

Формат: PDF

Онкологічні захворювання в дитячому віці є однією з найважливіших проблем не тільки педіатрії, але і медицини взагалі. Смертність дітей від злоякісних захворювань в розвинених країнах займає друге місце, поступаючись лише смертності дітей від нещасних випадків.
В даний час, як в світовій практиці, так і в Росії, досягнутий значний прогрес у діагностиці та лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями. Протягом останніх десятиліть виживаність дітей значно покращилася: якщо на початку 1950-х рр. абсолютна кількість дітей з діагнозом злоякісного новоутворення вмирали, то зараз до 80% таких хворих можуть бути вилікувані.

За більш ніж 35-річний період існування НДІ дитячої онкології та гематології в стінах Російського Онкологічного наукового центру ім. Н.Н. Блохіна РАМН накопичений унікальний досвід лікування пацієнтів дитячого віку зі злоякісними новоутвореннями. Істотно розширився арсенал діагностичних можливостей при використанні морфологічних, імунологічних, генетичних та молекулярно-біологічних методик для ідентифікації пухлин. Широко застосовуються променеві, ендоскопічні та інші сучасні можливості, які сприяють уточненню та деталізації діагнозу, оптимізації хірургічних підходів, застосування адекватних програм хіміотерапії і променевих методів лікування. Широко впроваджується використання таргетних препаратів.

На підставі отриманого досвіду вперше у вітчизняній літературі видається Національне керівництво з дитячої онкології. У ньому містяться дані про передових досягненнях науки, подано практичні рекомендації з діагностики та лікування найбільш поширених пухлинних захворювань у дітей, які засновані на великому клінічному досвіді провідних вітчизняних фахівців і на результатах великих клінічних досліджень, проведених як у нашій країні, так і за кордоном. Окремо представлена інформація про застосування найбільш сучасних препаратів, що дозволяють в ряді випадків добитися вражаючих результатів, у тому числі у хворих з рефрактерними захворюваннями. Інформація, представлена в Національному керівництві, послужить стандартом надання онкологічної допомоги дітям в Росії і допоможе лікарям у їх практичній роботі.

Зміст книги «Дитяча онкологія»

Загальні питання дитячої онкології

Розділ 1. Історія дитячої онкології
Розділ 2. Епідеміологія злоякісних новоутворень у дітей
1.Класифікація дитячих пухлин
2.Захворюваність і виживання дітей із злоякісними новоутвореннями в розвинених країнах
3.Злоякісні новоутворення у дітей в Росії
4.Порівняльний аналіз смертності дітей від злоякісних новоутворень в Росії та розвинених країнах

Розділ 3. Особливості дитячої онкології
1.Генетичні аспекти дитячої онкології
2.Морфологічні дослідження в дитячій онкології

Глава 4. Діагностика пухлин
1.Паранеопластические синдроми
2.Діагностика лімфом у дітей
3.Лабораторні методи діагностики
4.Загальноклінічні дослідження
5.Біохімічні дослідження
6.Дослідження системи гемостазу
7.Ендоскопія в дитячій онкології
8.Ендоскопія верхніх дихальних шляхів
9.Бронхоскопія
10.Езофагогастродуоденоскопія
11.Фіброгастроскопія
12.Колоноскопія
13.Лапароскопія
14.Нові ендоскопічні методики
15.Променева діагностика злоякісних пухлин у дітей
16.Радіонуклідна діагностика дитячої онкології
17.Пухлинні маркери

Глава 5. Лікування
1.Загальні принципи хірургічних втручань при пухлинах різної локалізації
2.Пухлини голови і шиї
3.Торако-абдомінальна онкохірургія
4.Пухлини опорно-рухового апарату
5.Пухлини центральної нервової системи
6.Діагностична видеохирургия
7.Променева терапія
8.Хіміотерапія злоякісних пухлин
9.Таргетна терапія
10.Вакцинотерапія
11.Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
12.Сучасні способи внутрішньовенного введення протипухлинних препаратів

Глава 6. Супровідна терапія в дитячій онкології та гематології
Глава 7. Особливості анестезіологічного посібника і реанімації в дитячій онкології
1.Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань
2.Інтенсивна терапія в ранній післяопераційний період

Глава 8. Принципи нутритивної підтримки

Діагностика та лікування окремих пухлин

Глава 9. Пухлини кровотворної та лімфоїдної тканин
1.Гострий лімфобластний лейкоз
2.Гострий мієлоїдний лейкоз
3.Хронічний мієлолейкоз
4.Неходжкінські лімфоми
5.Лімфома Ходжкіна
6.Гистиоцитарные пухлини
7.Лангергансоклеточный гістіоцитоз
8.Гистиоцитарная саркома
9.Интердигитирующая саркома з дендритних клітин
10.Фолікулярна саркома з дендритних клітин
11.Ювенільна ксантогранулема

Глава 10. Пухлини центральної нервової системи
Глава 26. Другі пухлини у дітей, вилікуваних від злоякісних новоутворень
Глава 27. Вакцинація дітей з солідними пухлинами
Глава 28. Реабілітація
Глава 29. Проблеми дитячих хоспісів
Глава 30. Післядипломне навчання лікарів дитячої онкології

Скачати книгу «Дитяча онкологія»